Verksted

Treng du hjelp for å få reparert eit skada produkt du har kjøpt hjå oss? Eller service? Eller det er noko som det må reklamerast på? 

Ta kontakt med kundemottaket til verkstaden vår. Alle produkt levert av HMV Maskin AS skal du kunne få hjelp med. Vi har i dag 6 tilsette mekanikarar. Alle øyremerkte og utdanna opp mot sine ulike fagområde og produktgrupper. 

 Verkstaden vår kan hjelpe deg med pressing av hydraulikkslanger, montering og samansetting av sertifisert løftekjetting samt utskriving av sertifikat.
Vi har 2 personar som er sertifiserte for kontroll av brannslokkarar og brannslangar. 

Denne kontrollen tek vi også ute hjå verksemda di. Utarbeiding av rapport inngår i dette arbeidet.  Ta kontakt for bestilling av time eller nærare informasjon.


Bestill verkstedtime